logo-podstawowe-rgb-1
06-11-2018
Z prawdziwą radością i dumą informujemy, że Uniwersytet Wrocławski objął patronatem naukowym Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu.
Jego Magnificencja Prof. dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego i Pan Cezary Głuszek, Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Międzynarodowej  (organu prowadzącego nasze LO) podpisali dzisiaj umowę o objęciu przez Uniwersytet Wrocławiu patronatu nad Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu.

Staliśmy się w ten sposób jedną z dwóch szkół średnich, którym patronuje wrocławska Alma Mater.

Bardzo cieszymy się na współpracę z największą uczelnią Dolnego Śląska w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej dla naszych uczniów i umożliwienia im bliższego zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi naszego uniwersytetu.

Autor fotografii ilustrującej post: Romuald Sołdek