pexels-bich-tran-636243

03-12-2020

W związku z koniecznością aktualizacji kalendarium na rok szkolny 2020-2021 wprowadziliśmy zmiany do dotychczas obowiązującego kalendarza, zgodnie z rozporządzeniami MEN. Zmiany dotyczą terminu ferii zimowych oraz zakończenia pierwszego semestru nauki.

Uprzejmie prosimy uczniów i rodziców o zapoznanie się z aktualizacjami (link poniżej).