24-05-2024

Wczoraj odbyły się prezentacje projektów osobistych (Personal project) i społecznych (Community projects) w ramach programu IB MYP. Uczniowie klas I LO (MYP4) oraz II LO (MYP5). Równolegle podobne pokazy odbywały się w naszej siostrzanej szkole we Wroclaw International School.

Licealiści mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia, dzieląc się doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektów. Omówili, jakie umiejętności ATL (Approaches to learning) wykorzystali i jakie trudności napotkali w trakcie swoich działań.

Zgodnie ze słowami Jana Kochanowskiego:

Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, niech ku pożytku dobra spólnego pomoże

uczniowie przekazywali również porady i wskazówki swoim młodszym kolegom z klas ósmych, wspierając ich w dążeniu do działań na rzecz wspólnego dobra.