W tym dziale znajdą Państwo praktyczne informacje, jak wygląda nauka online w naszym liceum. Wobec nagłej konieczności zamknięcia budynku szkoły i izolacji w domach udało nam się w rekordowo krótkim czasie przystąpić do nauczania zdalnego, zanim jeszcze wprowadzono formalny nakaz takiej formy edukacji. Teraz pokazujemy, jak to wygląda “od kuchni”.

W ciągu zaledwie kilku dni (a zwykle jest to proces trwający kilka miesięcy), udało nam się przygotować do korzystania z platformy Google Classroom, na której obecnie odbywa się zdalne nauczanie. Nie jest pozbawione wad, ale działa i stale je udoskonalamy. Nie byłoby to możliwe bez absolutnie bezprecedensowego  zaangażowania społeczności szkoły: nauczycieli, rodziców, uczniów i pracowników administracji, za co w tym miejscu najserdeczniej DZIĘKUJEMY! Jesteśmy pewni, że to doświadczenie wzmocni jeszcze naszą społeczność, bo zgodnie z hasłem naszej szkoły jesteśmy “Community of Lifelong Learners”!

.