13-05-2021

Jeden krok może znacząco poprawić jakość naszego życia – wystarczy go zrobić i otworzyć się na magię domowych roślinek.
– mówią Małgorzata, Aleksandra i Jagoda z klasy I MLO
Grupa licealistek pod opieką Pani Karoliny, nauczycielki języka polskiego, w ramach Service and Action podjęła się realizacji ciekawego, a zarazem utylitarnego projektu.
Adresatami projektu stali się nie tylko członkowie społeczności szkolnej, ale dzięki nawiązaniu współpracy z lokalną gazetą, również mieszkańcy Wrocławia i innych większych miast Dolnego Śląska.

Projekt zatytułowany “Magia domowych roślinek” ma na celu szerzenie świadomości na temat znaczenia roślin w życiu człowieka oraz propagowanie ciekawego rozwiązania na uprawę roślin w każdej przestrzeni – window farming (farmy okienne).

Małgorzata, Aleksandra i Jagoda postawiły hipotezę, że młodzież szkolna potrzebuje więcej zieleni w swoim bezpośrednim otoczeniu. Nie tylko w domu, ale i w trakcie dnia nauki w szkole. Celem zbadania prawdziwości tego założenia przeprowadziły ankietę w grupie swoich rówieśników z naszego liceum. Ankieta potwierdziła, że ponad 90 % ankietowanych odczuwa potrzebę zwiększenia ilości roślin w szkole, a ponad 96% z nich uznaje technikę “Window Farming” za świetne rozwiązanie problemu. Uczniowie wskazali też, jakie rośliny najchętniej powitaliby w swoim otoczeniu.

Dziewczęta przygotowały szczegółową, wzbogaconą rysunkami, instrukcję techniczną, jak przygotować wertykalną uprawę okienną. Instrukcja została przekazana innym uczniom poprzez dysk Google.

Na tym jednak działania społeczne się nie zakończyły. Autorki projektu przygtowały też plakaty oraz artykuł prasowy propagujące ideę Window farming i zaprosiły do współpracy redaktora naczelnego wrocławskiej Gazety Osiedle i ukazującej się w innych miastach naszego województwa Gazety Piastowskiej, który zgodził się wydrukować artykuł w swoich wydawnictwach.

Mamy nadzieję, że inicjatywa dziewcząt znajdzie szeroki odzew, szczególnie wśród miejskiej młodzieży, spragnionej – po miesiącach “lockdown” – kontaktu z przyrodą, jak być może nigdy wcześniej.

Zainteresowani realizacją podobnego projektu mogą kontaktować się z autorkami pod  adresem: window.farming.mlo@gmail.com