Szkoła społeczna nie może funkcjonować bez rodziców i innych partnerów.

Uważamy, rodzice uczniów odgrywają szczególną rolę w życiu Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Współpracę z władzami szkoły gwarantuje ich udział w Kolegium Rodziców – społecznym gremium, które wspiera Dyrektora Szkoły i kadrę pedagogiczną w doskonaleniu oferty dydaktycznej.

Kolegium działa w oparciu o własny regulamin. Przewodniczący Kolegium Rodziców wybierany jest trzyletnią kadencję i zasiada również w Radzie Fundacji Edukacji Międzynarodowej (organu prowadzącego).

MLO współpracuje też ściśle z innymi osobami i podmiotami.

wspolpraca

Współpraca w praktyce

1

Darczyńcy – 1% na szkołę

Rozwój MLO rodzice uczniów mogą wspierać, przekazując co roku 1% podatku od osób fizycznych na rzecz Fundacji Edukacji Międzynarodowej – organu prowadzącego. Zobacz, jak przekazać 1%!

Startup Stock Photos

Rodzice

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat form zaangażowania Rodziców uczniów w życie szkoły.

wspolpraca-3

Partnerzy

Ofertę dydaktyczną MLO, ofertę zajęć pozalekcyjnych i sportowych stale rozbudowujemy, między innymi dzięki współpracy z naszymi partnerami z kraju i z zagranicy.