Serdecznie zapraszamy kandydatów do Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu!

Rekrutacja do liceum trwa przez cały rok. Przyjmujemy młodzież do klas z maturą polską i do klas z Programem Matury Międzynarodowej (IB Diploma Programme). O szczegółowych terminach egzaminów rekrutacyjnych informujemy po wstępnym zaakceptowaniu wniosku kandydata. W przypadku braku miejsca w danej klasie, oferujemy zapisanie ucznia na listę oczekujących. Kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie – pierwszeństwo przysługuje osobom, których rodzeństwo uczęszcza już do szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

Zapisy prowadzi Specjalista ds. rekrutacji.

applynow

Matura polska i międzynarodowa

W Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu młodzież może uczyć się w klasach przygotowujących do matury polskiej, zgodnie z podstawą programową MEN lub w klasach z Programem Matury Międzynarodowej (IB Diploma Programme). Dwa pierwsze lata nauki objęte są wspólnym międzynarodowym IB Middle Years Programme.

W obu rodzajach przygotowania do matury wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wszystkich kandydatów, również absolwentów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT i Wroclaw International School obowiązuje udział w rekrutacji. Prosimy zapoznać się z jej szczegółami.

W związku z procedurami bezpieczeństwa związanymi z profilaktyką koronawirusa prosimy wszystkie osoby zamierzające aplikować do MLO o zapoznanie się z ważnymi informacjami zawartymi TUTAJ. Dziękujemy!

students-at-computer

Krok po kroku

Procedura zapisu obejmuje złożenie wniosków, wniesienie wymaganej opłaty aplikacyjnej oraz przystąpienie do egzaminu rekrutacyjnego.  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem procedur.
.

rekrutacja-2

Opłaty

W naszej szkole obowiązuje jednorazowa opłata aplikacyjna oraz czesne. Wysokość czesnego różni się w zależności od klasy i tego, czy uczniowi przysługuje dotacja Gminy Wrocław. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o płatnościach.

rekrutacja-3

Dokumenty

Przy przyjęciu do szkoły wymagane jest wypełnienie odpowiednich formularzy i złożenie dodatkowych dokumentów. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym wykazem dokumentów.