Serdecznie zapraszamy młodzież – kandydatów do naszej szkoły!

Zapisy do Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu trwają przez cały rok. Księgę Przyjęć prowadzą: Specjalista ds. rekrutacji i Sekretariat Szkoły. Przyjmujemy zapisy młodzieży do liceum oraz – w związku z reformą edukacyjną – do oddziałów gimnazjalnych. W przypadku braku miejsca w danej klasie, można zapisać ucznia na listę oczekujących. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie – pierwszeństwo przysługuje osobom, których rodzeństwo uczęszcza już do szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

applynow

Przebieg rekrutacji

Przyjmujemy zapisy do oddziałów licealnych: klasy I oraz do klas II i III, które są pierwszym i drugim rokiem nauki w IB Diploma Programme oraz – w związku z reformą oświaty – do oddziałów gimnazjalnych. W przypadku braku miejsca w danej klasie, proponujemy kandydatowi miejsce na liście oczekujących.

students-at-computer

Krok po kroku

Procedura zapisu obejmuje złożenie wniosków i wniesienie opłat wymaganych Regulaminem Przyjęć i Płatności oraz przystąpienie do egzaminu rekrutacyjnego.  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem procedur.
.

rekrutacja-2

Opłaty

W naszej szkole obowiązują opłata wpisowa i czesne. Wysokość czesnego różni się w zależności od klasy i tego, czy uczniowi przysługuje dotacja Gminy Wrocław. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o płatnościach.

rekrutacja-3

Dokumenty

Przy przyjęciu do szkoły wymagane jest wypełnienie odpowiednich wniosków i złożenie dodatkowych dokumentów. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym wykazem dokumentów.