Rekrutacja kandydatów do Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu!

Rekrutacja do liceum trwa przez cały rok. Przyjmujemy młodzież do klas z przygotowaniem do matury polskiej i do klas z przygotowaniem do Matury Międzynarodowej (IB Diploma Programme). O szczegółowych terminach egzaminów rekrutacyjnych informujemy po wstępnym zaakceptowaniu wniosku kandydata. W przypadku braku miejsca w danej klasie, oferujemy zapisanie ucznia na listę oczekujących. Kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie – pierwszeństwo przysługuje osobom, których rodzeństwo uczęszcza już do szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

Zapisy prowadzi Specjalista ds. rekrutacji.

Przygotowanie do matury polskiej i do matury międzynarodowej

W Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu młodzież może uczyć się w klasach przygotowujących do matury polskiej, zgodnie z podstawą programową MEN lub w klasach z Programem Matury Międzynarodowej (IB Diploma Programme). Dwa pierwsze lata nauki objęte są wspólnym międzynarodowym IB Middle Years Programme, który stanowi doskonałą, dwujęzyczną bazę do kolejnych etapów nauki i do każdego z ww. typów matur.

Przez cały okres nauki w MLO, we wszystkich typach klas bardzo intensywnie pracujemy nad doskonaleniem praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Od kandydatów do szkoły wymagany jest już dobry poziom znajomości tego języka.

Wszystkich kandydatów, również absolwentów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT i Wroclaw International School obowiązuje udział w rekrutacji. Prosimy zapoznać się z jej szczegółami.

W związku z procedurami bezpieczeństwa związanymi z profilaktyką koronawirusa prosimy wszystkie osoby zamierzające aplikować do MLO o zapoznanie się z ważnymi informacjami zawartymi TUTAJ. Dziękujemy!

students-at-computer

Krok po kroku

Po zaakceptowaniu wstępnego Wniosku o przyjęcie procedura zapisu obejmuje złożenie wniosków, wniesienie wymaganej opłaty aplikacyjnej oraz przystąpienie do egzaminu rekrutacyjnego. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem procedur.
.

rekrutacja-2

Opłaty

W naszej szkole obowiązuje jednorazowa opłata aplikacyjna oraz czesne. Wysokość czesnego różni się w zależności od klasy i tego, czy uczniowi przysługuje dotacja Gminy Wrocław. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o płatnościach.

rekrutacja-3

Dokumenty

Przy przyjęciu do szkoły wymagane jest wypełnienie odpowiednich formularzy i złożenie dodatkowych dokumentów. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym wykazem dokumentów.