Rekrutacja kandydatów do Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu!

Rekrutacja do liceum trwa przez cały rok. Przyjmujemy młodzież do klas z przygotowaniem do matury polskiej i do klas z przygotowaniem do Matury Międzynarodowej (IB Diploma Programme). O szczegółowych terminach egzaminów rekrutacyjnych informujemy po wstępnym zaakceptowaniu wniosku kandydata. W przypadku braku miejsca w danej klasie, oferujemy zapisanie ucznia na listę oczekujących. Kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie – pierwszeństwo przysługuje osobom, których rodzeństwo uczęszcza już do szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

Zapisy prowadzi Specjalista ds. rekrutacji.

Przygotowanie do matury polskiej i do matury międzynarodowej

W Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu młodzież może uczyć się w klasach przygotowujących do matury polskiej, zgodnie z podstawą programową MEN lub w klasach z Programem Matury Międzynarodowej (IB Diploma Programme). Dwa pierwsze lata nauki objęte są wspólnym międzynarodowym IB Middle Years Programme, który stanowi doskonałą, dwujęzyczną bazę do kolejnych etapów nauki i do każdego z ww. typów matur.

Przez cały okres nauki w MLO, we wszystkich typach klas, intensywnie pracujemy nad doskonaleniem praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Od kandydatów do szkoły wymagany jest już bardzo dobry poziom znajomości tego języka.

Wszystkich kandydatów – również absolwentów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT i Wroclaw International School – obowiązuje udział w rekrutacji. Prosimy zapoznać się z jej szczegółami.

students-at-computer

Krok po kroku

Po zaakceptowaniu wstępnego Wniosku o przyjęcie procedura zapisu obejmuje złożenie wniosków, wniesienie wymaganej opłaty aplikacyjnej oraz przystąpienie do egzaminu rekrutacyjnego. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem procedur.
.

rekrutacja-2

Opłaty

W naszej szkole obowiązuje jednorazowa opłata aplikacyjna oraz czesne. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o płatnościach.

rekrutacja-3

Dokumenty

Przy przyjęciu do szkoły wymagane jest wypełnienie odpowiednich formularzy i złożenie dodatkowych dokumentów. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym wykazem dokumentów.