DSC_0811

A Community of Lifelong Learners

Misją naszej szkoły jest kształcenie, które umożliwia uczniom pełny rozwój zdolności i talentów. Wpajamy im wiarę w siebie, by osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości.

Aby ten cel osiągnąć skonstruowaliśmy program nauczania, który łączy naukę według polskiej podstawy programowej z międzynarodowymi programami IB: Middle Years Programme i Diploma Programme. Edukacja w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu umożliwia przygotowanie do:

  • matury polskiej
  • matury międzynarodowej (IB Diploma)

Nasi absolwenci otrzymują oferty studiów z renomowanych uniwersytetów całego świata. Zobacz LISTĘ UNIWERSYTETÓW!

Jak nauczamy?

W naszej szkole uczymy wg standardów i wymagań międzynarodowego systemu IB (International Baccalureate), realizując jednocześnie polską podstawę programową kształcenia ogólnego. Każdy realizowany dział nauczania koncentruje się na badaniu i dociekaniu. Jednocześnie intensywnie pracujemy nad doskonaleniem języka angielskiego i innych języków obcych.

Nauka odbywa się dwutorowo. Uczniowie po pierwszych dwóch latach nauki mogą zdecydować, czy będą kontynuować naukę z przygotowaniem do matury polskiej, czy międzynarodowej. Osoby decydujące się na ścieżkę przygotowania do IB Diploma muszą zdać dodatkowy egzamin.

Przygotowanie do matury polskiej – 4 lata

dla absolwentów szkół podstawowych

w klasach z przygotowaniem do matury polskiej nauczanie odbywa się zgodnie z polską podstawą programową oraz wg międzynardowych standardów IB Middle Years Programme w klasach o następujących profilach:

  • biologiczno-chemiczny – dla uczniów zainteresowanych przygotowaniem do studiów na wydziałach nauk przyrodniczych i medycyny
  • historyczno-geograficzny – dla uczniów przygotowujących się do studiów nauk humanistycznych, społecznych, w tym prawa
  • matematyczny – dla uczniów zainteresowanych studiowaniem nauk ścisłych

Przygotowanie do matury międzynarodowej (IB Diploma Programme) – 2 lata

dla uczniów w wieku minimum 16 lat

w klasach z przygotowaniem do matury międzynarodowej uczymy wg międzynarodowych standardów IB Diploma Programme (Programu Matury Międzynarodowej), realizowanego w klasach 3 i 4 liceum. To wymagający program, którego dyplom jest nie tylko równorzędny z polską maturą, ale i wyjątkowo ceniony przez najlepsze uniwersytety całego świata. Czytaj więcej…

MYP_DP

Program nauczania

Program nauczania skonstruowaliśmy tak, by optymalnie przygotować uczniów do zdawania matury polskiej lub matury międzynarodowej (IB Diploma) i dalszej nauki na najlepszych uczelniach wyższych świata. Oferujemy naukę w klasach profilowanych.

dp-model-en copy

Matura Międzynarodowa – IB Diploma

Matura Międzynarodowa (IB Diploma), wieńcząca IB Diploma Programme, jest równorzędna z polską maturą, a jednocześnie otwiera drzwi najlepszych uniwersytetów na całym świecie. Program przygotowania do matury międzynarodowej realizowany jest w klasie 3 i 4 liceum.

dsc_0778

Języki obce

Języki obce odgrywają kluczową rolę w naszym programie nauczania. Nauka odbywa się dwujęzycznie, a w klasach IB DP angielski jest językiem wykładowym. Wiele przedmiotów wykładanych jest przez native speakerów. Uczymy też innych języków obcych.

ib-lp-pos-en

Program wychowawczy i Profil Ucznia

Celem naszego programu wychowawczego jest wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, którego postrzegamy i kształcimy holistycznie. Profil Ucznia (element IB) jest krótką wykładnią naszej filozofii wychowania i ukazuje cechy, z jakimi absolwent MLO rusza na ścieżkę dalszej edukacji.

Wolves Official Logo (since 2007)

Program Sportowy “Wolves”

Elementem wychowania holistycznego jest kultura fizyczna. Młodzież rozwija sprawność fizyczną, wiedzę o sporcie i zdrowym stylu życia na licznych lekcjach WF oraz w ramach Programu Sportowego “Wolves”, integrującego uczniów wszystkich szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

28238312_1655485784518896_1692396251185958861_o

Zajęcia pozalekcyjne

Zgodnie z założeniami wychowawczymi szkoły oferujemy zajęcia wspierające holistyczny rozwój przez aktywność naukową, artystyczną i sportową. Zajęcia projektujemy w oparciu o potrzeby i propozycje naszych uczniów.

DSC_0380

Sztuki piękne

Wiemy, że sztuka jest jednym z najbardziej wyrazistych środków ekspresji osobistej i kulturowej. Jest też dziedziną, pozwalającą poznać i zrozumieć jednostki i społeczności. Nasi uczniowie uczą się muzyki i plastyki oraz zgłębiają wiedzę o kulturze.

Four Hands Joined Together

Wolontariat

Zgodnie z filozofią MLO i założeniami IB kładziemy nacisk na uczenie się i budowanie postaw poprzez wolontariat. Działając, pogłębiamy zrozumienie świata i kształcimy jedną z kluczowych kompetencji przyszłości – współpracę.