A Community of Lifelong Learners

Misją naszej szkoły jest kształcenie, które umożliwia uczniom pełny rozwój zdolności i talentów. Wpajamy im wiarę w siebie, by osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości. Aby ten cel osiągnąć skonstruowaliśmy program nauczania, który bazuje na międzynarodowym programie International Baccalaureate (IB) – Diploma Programme (DP) – Programie Matury Międzynardowej. International High School of Wroclaw posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz akredytację jako IB World School.

Adolescent Boy Holding a Textbook ca. 2000

Nasi absolwenci otrzymują oferty studiów z renomowanych uniwersytetów całego świata. Zobacz LISTĘ UNIWERSYTETÓW!

Jak nauczamy?

W klasie I uczymy wg standardów i wymagań międzynarodowych programów IB, realizując jednocześnie podstawę programową kształcenia ogólnego. Każdy realizowany dział nauczania koncentruje się na badaniu i dociekaniu. Jednocześnie intensywnie pracujemy nad doskonaleniem języka angielskiego naszych uczniów.

W klasach II i III nauka odbywa się w języku angielskim. Realizujemy w nich program Matury Międzynarodowej (IB DP). Program bazuje na międzynarodowych standardach nowoczesnej edukacji, a uzyskany dyplom jest nie tylko równorzędny z polską maturą, ale przede wszystkim jest wyjątkowo ceniony przez uczelnie na całym świecie.

dp-model-en copy

Program nauczania

Program nauczania skonstruowaliśmy tak, by optymalnie przygotować uczniów do Matury Międzynarodowej (IB Diploma) i dalszej nauki na najlepszych uczelniach wyższych. Składa się z dwóch etapów: przygotowującego (klasa I) i IB Diploma Programme (klasy II i III).

DP-English_jpg

Matura Międzynarodowa – IB Diploma

Matura Międzynarodowa (IB Diploma), wieńcząca IB Diploma Programme, jest równorzędna z polską maturą, a jednocześnie otwiera drzwi najlepszych uniwersytetów na całym świecie.

dsc_0778

Języki obce

Języki obce odgrywają kluczową rolę w naszym programie nauczania. Od klasy II (IB Diploma Programme) angielski jest językiem wykładowym. Uczymy również języków ojczystych oraz języka niemieckiego i hiszpańskiego.

ib-lp-pos-en

Program wychowawczy i Profil Ucznia

Celem naszego programu wychowawczego jest wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, którego postrzegamy i kształcimy holistycznie. Profil Ucznia (element IB) jest krótką wykładnią naszej filozofii wychowania, pokazując jakie cechy ma nasz absolwent.

dsc_0028030408820021

Zajęcia pozalekcyjne

Zgodnie z misją szkoły oferujemy zajęcia wspierające holistyczny rozwój przez aktywność naukową, artystyczną i sportową. Dużo też zależy od samych uczniów! Każdego roku zajęcia projektujemy w oparciu o propozycje uczniów i rodziców.

Four Hands Joined Together

Wolontariat

Zgodnie z filozofią szkoły i założeniami IB DP duży nacisk kładziemy na uczenie się i budowanie postaw poprzez doświadczenie wolontariatu. Działając, pogłębiamy zrozumienie świata i kształcimy jedną z kluczowych kompetencji przyszłości – współpracę.

obraz1g

Sztuki piękne

Wiemy, że sztuka jest jednym z najbardziej wyrazistych środków ekspresji osobistej i kulturowej, i że jest tą dziedziną ludzkiej aktywności, która pozwala poznać i zrozumieć zarówno jednostki, jak i społeczności. Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach z muzyki i plastyki oraz zgłębiają wiedzę o kulturze.

adsc_0105a

Sport

Elementem wychowania holistycznego jest kultura fizyczna. Młodzież rozwija sprawność na lekcjach WF oraz zdobywa wiedzę o sporcie i uczy się zdrowego trybu życia. Za pośrednictwem sportu poznaje inne kultury, uczy się zasad  fair play i współdziałania.