office-620822_640

13-03-2020

W celu zapewnienia ciągłości nauki przez okres zamknięcia szkoły dyrektorzy i nauczyciele naszego liceum przygotowali nauczanie za pośrednictwem e-dziennika dla klas I i II oraz dla klas z IB Diploma Programme lekcje cyfrowe w systemie Google Classroom, dzięki czemu uczniowie i nauczyciele będą mogli współdzielić pliki. System ten umożliwia też zdalne prowadzenie lekcji na żywo.

Już w minioną środę uczniowie DP zostali wdrożeni w korzystanie z systemu. Rodzice uczniów będą z pośrednictwem Google Classroom otrzymywać elektroniczne sprawozdania z postępów swoich dzieci.

Dyrektor szkoły składa najserdeczniejsze podziękowania całemu gronu pedagogicznemu MLO za ogromne zaangażowanie w przygotowanie zdalnego nauczania. Proces taki zwykle trwa kilka tygodni. Dzięki wielkiej mobilizacji nauczycieli udało się go wdrożyć w ciągu zaledwie kilku dni.

Jesteśmy przekonani, że dzięki takiej postawie i możliwościom technologicznym, jakimi dysponujemy uda nam się wspólnie przetrwać tę burzę, a uczniowie MLO wykorzystają optymalnie trudny czas na efektywną naukę.

Jednocześnie pozostajemy w ciągłym kontakcie z polskimi władzami oświatowymi oraz z IB – organizacją akredytującą nasze programy międzynarodowe, by monitorować wszelkie zmiany i informować nauczycieli, rodziców i uczniów na bieżąco.