21-10-2020

Od bieżącego tygodnia Wrocław znalazł się w tzw. “strefie żółtej” zagrożenia pandemią. Ma to wpływ na organizację nauki w MLO.
Część naszych uczniów uczy się obecnie w systemie hybrydowym. Oznacza to, że co najmniej połowa uczniów ma nadal nauczanie stacjonarne w szkole, a pozostali zdalne. Zmiany klas ze stacjonarnych na zdalne będą następować w dwutygodniowych cyklach, bo w naszej opinii jest to optymalne rozwiązanie ze względu na cykl pojawiania się ewentualnych objawów zakażenia koronawirusem i zapewnienie jak najlepszej organizacji nauki i weryfikacji postępów uczniów.
W przypadku zakwalifikowania Wrocławia do strefy czerwonej wszyscy uczniowie liceum przejdą na tryb kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły stale monitoruje sytuację i w razie jej zmiany bezzwłocznie poinformuje rodziców i uczniów.
 
W nauczaniu zdalnym, podobnie, jak podczas woisennego lockdown korzystamy z platformy Google Classroom. Od początku roku szkolnego platforma ta jest aktywnie wykorzystywana przez naszych nauczycieli do zamieszczania materiałów i komunikacji z uczniami, zatem przejście na tryb kształcenia na odległość powinno odbyć się bardzo sprawnie.
Dziękujemy Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom za cierpliwość, wyrozumiałość i współpracę w tym trudnym czasie. Doskonale rozumiemy Wasze obawy i niepewność.
Pamiętajcie, że wszelkim wsparciem stale służy nasz zespół psychologiczno-pedagogiczny!

Oriana Molęda

Dyrektor Szkoły