wyniki ewaluacji IB DP w Miedzynarodowym Liceum Ogolnoksztalcacym we Wroclawiu

12-04-2021

Nasza szkoła akredytowana jest jako szkoła światowa IB (IB World School) i podlega okresowym kontrolom skuteczności wdrażanych w niej międzynarodowych programów edukacyjnych: Middle Years Programme i IB Diploma Program (IB DP Program Matury Międzynarodowej).

To właśnie ten drugi z nich – IB DP – był ostatnio przedmiotem badania przez ewaluatorów International Baccalureate Organization, którzy przez kilka dni skrupulatnie sprawdzali skuteczność realizacji Programu Matury Międzynarodowej w naszej szkole.

Z przyjemnością informujemy poniżej o wynikach niedawno zakończonej kontroli IB DP.

Wyniki ewaluacji IB Diploma Programme w MLO

Z raportu przesłanego przez Przewodniczącą Komisji, Terri Walker wynika, że dyrektorzy, koordynatorzy, nauczyciele i cała społeczność szkoły są bardzo zaangażowani w realizację założeń IB Diploma Programme oraz w sam proces ciągłego uczenia się, samooceny i przemyślanej prezentacji wyników.

W raporcie podsumowującym wskazano na następujące obszary realizacji programu, jako szczególne mocne strony szkoły:

  • realizacja, promocja i ciągłe doskonalenie działań, które mają pozytywny wpływ na społeczność zarówno w szkole, jak i poza nią, w szczególności działania CAS i szkolnej biblioteki
  • skuteczne zarządzanie i struktura kierownicza, która wspiera wszystkie aspekty realizacji DP
  • efektywna współpraca pomiędzy nauczycielami przejawiająca się w skutecznym systemie wspólnego planowania realizacji programu oraz autorefleksji, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online.

Ewaluatorzy sugerują szkole ubieganie się o prezentację jej wyników we wdrażaniu IB Diploma na globalnej konferencji IB.

Zaproponowali również, że sami chętnie przekażą dobre praktyki, zaobserwowane w naszej szkole całej sieci IB, aby i inne szkoły mogły skorzystać z naszej wiedzy i doświadczeń.

Swój raport komisja IB zakończyła gratulacjami dla skuteczności we wdrażaniu IB Diploma Programme w naszym liceum, podkreślając, że dotychczasowe działania są doskonałym fundamentem dalszego rozwoju szkoły.