projekt osobisty MYP Miedzynarodowe liceum Oglnoksztalcace we Wroclawiu

21-04-2021

Jak co roku, licealiści z klas klas I (MYP 4) i II (MYP 5) prezentowali rezultaty swoich działań w ramach ważnego komponentu MYP, jakim jest Projekt Osobisty (Personal project) oraz projektów społecznych (MYP community project).
Z uwagi na obecną sytuację prezentacje odbyły się oczywiście w formie zdalnej na platformie Google Meet.
Gośćmi pokazów byli nauczyciele – opiekunowie poszczególnych projektów. Aby zaprezentować te pprojekty szerszej społeczności szkolnej postanowiliśmy je nagrać i udostępnić później również młodszym uczniom.
Zgodnie z założeniami MYP, tematyka projektów osobistych odzwierciedlała oosobiste zainteresowania uczniów. Projekty dotyczyły więc m.in. sposobów nagrywania audiobooków, szycia kreacji i nagrywania utworu muzycznego własnego autorstwa ucznia.
Młodzi autorzy projektów społecznych natomiast skupili się na diagnozowaniu potrzeb otoczenia i spposobach odpowiedzenia na potrzeby wybranych w ten spposób grup społecznych. Kluczowym elementem projektów społecznych jest współpraca zarówno w grupie realizatorów, jak i z beneficjentami ich działań.
Prezentacje obu typów projektów są doskonałą okazją do refleksji i ewaluacji pracy własnej przez uczniów. Obok samych rezultatów projektów ogroomną wagę ma autorefleksja. Uczniowie wyciągają wnioski, werbalizują je i analizują, oceniając jakie popełnili błędy i na ile wykorzystali możliwości i własny potencjał. Wnioski te przydadzą im się na dalszych etapach edukacyjnych, bo znając swoje słabe i mocne strony będą mogli dopasować kolejne wyzwania do swoich możliwości.
Licealiści w trakcie realizacji zadań projektowych mają stale przed oczyma cechy zdefiniowane w Profilu Ucznia IB. To właśnie one są w trakcie projektów rozwijane i wzmacniane. Cały ten proces niewątpliwie wpływa na budowanie poczucie własnej wartości i odpowiedzialności uczniów.

 

Uczniom serdecznie gratulujemy wytrwałości w samoroozwoju i aktywnym udziale w życiu społecznym!