19-04-2024

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza konkurs na stanowisko:

Koordynatora IB Middle Years Programme (MYP) 

w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu oraz Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT

Wymagania:

 • kwalifikacje pedagogiczne
 • doświadczenie w pracy w szkole z jednym z programów International Baccalaureate: MYP, PYP lub IB Diploma
 • płynna znajomość języka angielskiego
 • mile widziane doświadczenie kierownicze w szkole np. w roli lidera zespołu, koordynatora etc.

Oczekiwane umiejętności:

 • zdolność planowania i organizacji pracy własnej oraz innych
 • zarządzanie zespołem
 • elastyczność
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • koncepcja pracy zawierająca filozofię zawodową kandydata

Zgłoszenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2024 r. na adres: biuro@fem.org.pl

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie do 20 maja 2024 r.

 

Termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 19 sierpnia 2024