278354819_5090893937644713_4877680971539857369_n

20-04-2022

Uczniowie klas 2 (MYP4) opracowują lekturę “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w nietypowy sposób, wykorzystując do nauki “Kule Bloom’a”.
Metoda polega na projektowaniu pytań i zadań z zastosowaniem elementów taksonomii Benjamina Bloom’a – holistycznego narzędzia dydaktycznego, pozwalającego projektować proces uczenia i mierzyć osiąganie celów.
Metoda Bloom’a klasyfikuje cele dydaktyczne z uwzględnieniem sfery poznawczej, afektywnej i psychomotorycznej uczniów. Zadania – od najprostszych “zapamiętaj”, po złożone “przeanalizuj” – uczniowie zapisywali na planszach, które następnie składali  w formę przestrzenną wielościanu. Taki własnoręcznie wykonany materiał dydaktyczny pomaga w utrwalaniu wiedzy i analizie lektury.