DSC_0974
DSC_0978

09-12-2021

W najbliższy poniedziałek przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Poloniści, wraz z nauczycielami historii i języka niemieckiego, chcąc przybliżyć młodzieży te dramatyczne dla Polski wydarzenia historyczne i ich kontekst, prowadzą przez najbliższe 2 tygodnie działania edukacyjne w ramach projektu interdyscyplinarnego w klasach MYP 5 (klasa II LO).

Projekt zatytułowany “Stan wojenny 1981-83 w Polsce z różnych perspektyw” ilustruje interaktywna wystawa, która pozwala uczniom poznać i poczuć klimat początku lat osiemdziesiątych w PRL i lepiej zrozumieć ich kontekst historyczno-kulturowy.

Bazę kulturoznawczą stanowią też badane na zajęciach języka polskiego teksty literackie, w tym: “Raport z oblężonego miasta” Zbigniewa Herberta, “Raport o stanie wojennym” Marka Nowakowskiego i “Profesor Andrews w Warszawie” Olgi Tokarczuk.

Zadaniem projektowym postawionym przed uczniami MYP jest wykonanie pracy upamiętniającej 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Praca ta zostanie oceniona wspólnie w ramach ww. przedmiotów.

Licealiści mają do wyboru kilka form prezentacji:

  • wprowadzenie historyczne z wykorzystaniem słowa, obrazu i dźwięku (minifilm),
  • własny utwór literacki umocowany historycznie,
  • wprowadzenie wraz z analizą utworu wybranego przez nich artysty.

Odbiorcami projektu są uczniowie biorący udział w wymianie polsko-niemieckiej. Dodatkowe wyzwanie stojące przez polskimi twórcami projektu, polega na tym, by swoje prezentacje zaadaptować językowo i pod względem kulturowym w taki sposób, by stały się zrozumiałe dla niemieckich odbiorców, z których znakomita większość zapewne nawet nigdy nie słyszała o stanie wojennym w Polsce.

Cała społeczność szkoły może podziwiać wystawę usytuowaną w holu na I piętrze. Kody QR na afiszach pozwalają na dotarcie do dodatkowych treści ilustrujących tę ekspozycję.