hand-1076597_640

30-09-2019

Na koniec pierwszego miesiąca roku szkolnego Pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, wystosował list do rodziców uczniów szkół naszego regionu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tym podsumowaniem.