EEA-and-Norway_grants@4x
DSC_0412-001

16-09-2022

Oprócz standardowej działalności naszego organu prowadzącego Fundacji Edukacji Międzynarodowej  (FEM), czyli zarządzania szkołami społecznymi i programami stypendialnymi, FEM działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. W szkołach FEM trwa szereg projektów edukacyjnych pogłębiających to zagadnienie.

FEM realizuje również projekt inwestycyjny , mający na celu poprawę efektywności energetycznej naszego budynku szkolnego. Działania finansowane są z dotacji pozyskanej z tzw. Funduszy Norweskich.

Jednym z widocznych już efektów tych działań jest, mieszczący się w srebrnym kontenerze obok budynku szkoły, magazyn energii, który po podłączeniu z mającą powstać na dachach instalacją baterii fotowoltaicznych będzie magazynować na zimowe miesiące zapasy energii, z których następnie skorzysta szkoła. Tym samym staniemy się jedną z nielicznych instytucji użyteczności publicznej, które energię z fotowoltaiki magazynują i wykorzystują na własne potrzeby (tzw. instalacja off-grid). Pozwoli to na redukcję kosztów energetycznych.

Już niebawem opowiemy o kolejnych “zielonych” planach!