logo-podstawowe-rgb-1
W roku 2018 Uniwersytet Wrocławski objął patronatem naukowym Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu.
Jego Magnificencja Prof. dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego i Pan Cezary Głuszek, Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Międzynarodowej  (organu prowadzącego nasze LO) podpisali w listopadzie 2018 roku umowę o objęciu przez Uniwersytet Wrocławiu patronatu nad Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Staliśmy się w ten sposób jedną z dwóch szkół średnich, którym patronuje wrocławska Alma Mater.

Współpraca z największą uczelnią Dolnego Śląska daje nam szanse na poszerzanie oferty edukacyjnej. Dotychczasowe przedsięwzięcia objęły:

  • udział uczniów w wykładach otwartych Uniwersytetu
  • udział przedstawicieli Uniwersytetu w organizowanych w MLO Szkolnych Dniach Kariery
  • udział uczniów w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, a nawet współorganizacja z MLO sesji on-line jednej z edycji
  • udostępnianie bazy dydaktycznej Uniwersytetu na potrzeby projektu realizowanego przez FEM

Planowane są kolejne przedsięwzięcia, o których będziemy informowali w Aktualnościach.

Autor fotografii ilustrującej post: Romuald Sołdek