Wolves Official Logo (since 2007)
09-06-2017
Od początku roku szkolnego 2017/2018 Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) wprowadza zupełnie nowy Program Sportowy w swoich szkołach. Wierzymy, że stanie się on kolejnym silnym filarem naszej oferty edukacyjnej i będzie kształtował tożsamość szkół FEM w kolejnych dekadach.
Sport zawsze stanowił jeden z najistotniejszych elementów naszej filozofii nauczania.
 • Od początku działalności szkół FEM (od roku 1990) oferowaliśmy uczniom szeroką gamę zajęć sportowych. Były wśród nich doroczne Dni Sportu, wyjazdy na Zielone i Białe Szkoły oraz bogata oferta sportowych zajęć pozalekcyjnych, które przyczyniły się do ukształtowania tradycji i charakteru szkoły.
 • W roku szkolnym 2007-2008 powstała pierwsza szkolna drużyna koszykówki. Od tego czasu regularnie uczestniczymy w międzynarodowych turniejach w Polsce i za granicą oraz sami jesteśmy organizatorami takich cyklicznych imprez sportowych.
 • W roku 2011 zorganizowaliśmy EUROpean Cultural Cup (turniej przygotowawczy do UEFA EURO 2012), w którym wzięło udział 11 międzynarodowych drużyn piłki nożnej z 11 krajów.
 • W roku 2013 zorganizowalimy turniej charytatywny Wolves Cancer Shootout na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. W imprezie wziął udział Pan Maciej Zieliński, gwiazda koszykówki.
 • W roku 2017 świętowaliśmy dziesięciolecie koszykarskich drużyn „Wilków” (Wolves).
Sport oferuje uczniom wyzwania, w trakcie podejmowania których zdobywają szczególne kompetencje życiowe, które przydadzą się im w dorosłym życiu. Nasz uczeń – sportowiec stara się każdego dnia osiągać coraz lepsze wyniki, tak by w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny, fizyczny i społeczny. Sport pomaga rozwijać:     
 • zachowania fair play
 • zdolności przywódcze
 • integralność
 • interakcje społeczne
 • zaangażowanie
 • umiejętności sportowe
 • współdziałanie
 • dyscyplinę

W nowym Programie Sportowym uczniom od klasy I oferujemy pakiet zajęć sportowych w formie klubów i zespołów, prowadzonych przez naszych nauczycieli oraz specjalistów ze współpracujących z FEM klubów sportowych. Oferta zajęć będzie zmieniała się sezonowo w trakcie roku szkolnego. Każdy uczeń będzie zachęcany do uczestnictwa w minimum jednym klubie lub zespole w ciągu roku.

W ubiegły wtorek zaprosiliśmy całą społeczność szkolną na prezentację nowego programu, szczegółów organizacyjnych oraz współpracujących klubów sportowych, a wśród nich: Ślęza Wrocław, Kosynierzy i Kosynierki (Lacrosse), Dolnośląską Akademię Karate we Wrocławiu, UKS Judoka Imbramowice oraz KS Forza Wrocław.
Nie możemy doczekać się na rozpoczęcie nowego sezonu z Programem Sportowym. GO WOLVES!