29-01-2020

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i całej społeczności szkoły i w ramach działań profilaktycznych wobec zagrożeń związanym z koronawirusem z Wuhan Dyrektor Szkoły informuje o podjęciu decyzji, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa całej szkolnej społeczności:

  • wstrzymaliśmy możliwość odwiedzania szkoły i uczestniczenia w zajęciach rekrutacyjnych dla osób, przybywających obecnie z zagranicy,
  • powyższe dotyczy również obecnych członków społeczności szkoły, którzy obecnie mogą przebywać w państwach azjatyckich i innych regionach, w których występuje wirus lub wybierają się tam w najbliższym czasie,
  • warunkiem późniejszego dopuszczenia do wizyty w szkole będzie okazanie przez te osoby dowodu co najmniej dwutygodniowego pobytu w Polsce i dobry stan zdrowia.

Wymóg ten związany jest z wprowadzonym na polskich lotniskach nowym środkiem bezpieczeństwa w postaci Kart Lokalizacyjnych Pasażera, które służą identyfikacji terminu przybycia do Polski, miejsca przebywania i kontroli stanu zdrowia przybyszy z zagranicy.

Rodzice naszych uczniów zostali poinformowani o tych wymogach. Przypomnieliśmy również pracownikom, rodzicom i uczniom o podstawowych zasadach zachowania higieny w miejscach publicznych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Podobne procedury zostały wdrożone w szkołach Wroclaw International School oraz Dwujęzycznej Szkole Podstawowej we Wrocławiu, z którymi dzielimy nasz kampus przy ul. Racławickiej 101.

Jednocześnie prosimy wszystkich odwiedzających kampus FEM o powstrzymanie się od wizyt, jeśli wykazują objawy przeziębienia lub grypy.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę w tej kwestii!