DSC_0152
DSC_0166
DSC_0161

22-05-2023

Klasa 1B (MYP4) spotkała się z panią Urszulą Glensk, profesorką Uniwersytetu Wrocławskiego, która w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej wykłada literaturę i creative writing. Książka jej autorstwa „Hirszfeldowie. Zrozumieć krew” stała się bodźcem do spotkania z licealistami.

Fragment tej właśnie książki, dotyczący Marysi Hirszfeldówny, uczniowie badali na lekcjach, a teraz mieli okazję porozmawiać z autorką nie tylko o jednej z bohaterek opracowania, ale także o warsztacie pisarza.

Spotkanie stało się pretekstem do rozmowy o osiągnięciach Ludwika i Hanny Hirszfeldów, ich życiu rodzinnym, o wyborach twórczych, procesie zbierania materiałów do książki oraz o odróżnianiu faktów od opinii.

Dziękujemy pani Profesor za inspirującą rozmowę i spotkanie!