246761353_921497998771421_9170791480958177998_n
247368695_957471544841982_4364080395970411858_n

26-10-2021

Delegacja licealistów wraz z uczniami starszych klas Wroclaw International School uczestniczyła w StetiMUN – obradach Model United Nations w Szczecinie.
W tej światowej konferencji, organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przez licealistów, młodzi ludzie z różnych krajów odkrywają świat dyplomacji, wcielając się w rolę delegatów do Organizacji Narodów Zjednoczonych i debatując nad palącymi problemami naszego globu.
Symulacja obrad ONZ organizowana jest dla młodych co roku. Jej szczecińską edycję przygotowali uczniowie IB World School nr 3885 i II Liceum im. Mieszka I w Szczecinie.
Oficjalnym językiem obrad jest język angielski, a delegaci zobowiązani są do przestrzegania zasad proceduralnych używanych podczas prawdziwych sesji ONZ.
Konferencja w Szczecinie zgromadziła 167 osób z całej Europy.  Młodzież reprezentowała wybrane przez siebie kraje na forum międzynarodowym w celu tworzenia rezolucji w najbardziej palących sprawach globalnych. Obradowało osiem komisji:
  • Rada Bezpieczeństwa
  • Rada Gospodarcza i Społeczna
  • Rada Praw Człowieka
  • Światowa Organizacja Zdrowia
  • Historyczna Rada Bezpieczeństwa
  • Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości
  • Światowa Organizacja Handlu

Była to dla naszych uczniów doskonała okazja do zdobycia doświadczenia w wygłaszaniu publicznych przemówień, angażowaniu się w sprawy o znaczeniu globalnym, zapoznania się z procedurami dyplomatycznymi. Był jednak również czas na zwiedzanie i nawiązywanie nowych znajomości.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie!