10-07-2023

Jesteśmy ogromnie dumni, mogąc gratulować naszej klasie IB Diploma Programme 2023 z okazji osiągniecia świetnych wyników w egzaminach Matury Międzynarodowej  2023 (IB Diploma)!

Uczniowie MLO konsekwentnie osiągają wyniki powyżej średniej światowej, z tegorocznym średnim wynikiem dyplomu na poziomie 33 pkt, czyli wyższym niż średnia światowa wynosząca 30,26 pkt. Nasi uczniowie IB Diploma Programme (DP) dali przykład skuteczności w działaniu. Aż 10% z nich uzyskało 40 lub więcej punktów. Jeden uczeń uzyskał znakomity wynik 41 punktów na 45 możliwych. Średnia ocena zdających wyniosła 5,28, podczas gdy średnia ocena na świecie to 4,84. Absolwenci DP osiągnęli świetne wyniki z wielu przedmiotów, co ilustruje grafika poniżej.

Uniwersytety na całym świecie są teraz dla Was otwarte. Nie możemy się doczekać, aby dowiedzieć się, które uczelnie wybierzecie!

Życzymy Wam wspaniałych wakacji, zanim rozpocznie się nowy rozdział w Waszym życiu! Pozostańmy w kontakcie!

5