Four Hands Joined Together

Wolontariat

Zgodnie z filozofią szkoły i założeniami IB DP duży nacisk kładziemy na uczenie się i budowanie postaw poprzez doświadczenie wolontariatu. Działając, pogłębiamy zrozumienie świata i kształcimy jedną z kluczowych kompetencji przyszłości – współpracę.

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski to bardzo istotny element naszej pracy dydaktycznej. Tu młodzież uczy się odpowiedzialności za siebie i innych. Samorząd współpracuje nie tylko z opiekunem, ale również z samorządami pozostałych szkół Fundacji Edukacji Międzynarodowej, w tym z samorządem Wroclaw International School Dwujęzycznego Gimnazjum ATUT.

Z własnej inicjatywy uczniowie organizują imprezy szkolne i pomoc koleżeńską. Szczególnie upodobali sobie akcje charytatywne, z których znana jest nasza szkoła. Samodzielnie upieczone i sprzedawane ciasteczka, przekazywanie własnych rzeczy, mogących przydać się innym – to tylko niektóre ze sposobów pomocy potrzebującym. Sztuka w tym, by nie sięgać do kieszeni rodziców, ale samodzielnie poradzić sobie z zadaniem.