learn-english-2-1413352-1280x960

Dwujęzyczność

Podobnie jak w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT, tak i w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu dwujęzyczność traktujemy jako nasz  priorytet w codziennej edukacji. Dwujęzyczność uważamy za jeden z kluczowych walorów edukacji w MLO. Od początku istnienia liceum nauczamy dwujęzycznie, a obecnie ubiegamy się o formalne nadanie MLO statusu placówki dwujęzycznej.

Począwszy od klasy I, uczniowie mogą wybrać ścieżkę przygotowania do matury polskiej lub międzynarodowej. Przy czym w obydwu ścieżkach uczniowie realizują 5 godzin języka angielskiego tygodniowo. Ponad to, uczniowie w obydwu ścieżkach biorą udział w lekcjach nauczanych dwujęzycznie – w obecnym roku szkolnym są to przedmioty takie jak biologia i matematyka.

Nauczanie dwujęzyczne w MLO polega na:

 • Stosowaniu ujednoliconej metody nauczania dwujęzycznego CLIL przez naszych nauczycieli (Content and Language Integrated Learning, czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo- językowe) i
 • wprowadzaniu nauczanych treści w dwóch językach – polskim i angielskim w modelach odpowiadających zaawansowaniu językowego uczniów (na wybranych przedmiotach),
 • prowadzeniu lekcji języka angielskiego na różnym poziomie zaawansowania,
 • stwarzaniu uczniom możliwości realizacji projektów w języku angielskim (np. Projekt osobisty i społeczny)

Dodatkowo dwujęzyczność wspierana jest poprzez:

 • Regularne podnoszenie kwalifikacji naszej kadry nauczycieli m.in. lekcje języka angielskiego dla nauczycieli, warsztaty z metody CLIL i inne,
 • wymianę dobrych praktyk pośród naszych nauczycieli dotyczącą realizacji dwujęzyczności,
 • wsparcie merytoryczne dla naszej kadry przez koordynatora programu dwujęzyczności,
 • prowadzenie działów interdyscyplinarnych w języku angielskim,
 • regularną współpracę nauczycieli języka angielskiego z nauczycielami przedmiotów uczonych dwujęzycznie,
 • Zajęcia prowadzone przez nauczycieli native speakerów (od 3 klasy w ścieżce międzynarodowej)
 • Udział naszych uczniów w różnych konkursach i olimpiadzie językowej,
 • cykliczne wyjazdy młodzieży na konferencje Model United Nations,
 • prowadzenie spotkań dla rodziców naszych uczniów dotyczących programu MYP oraz programu dwujęzyczności.

 Nasze dalsze plany dotyczące dwujęzyczności to między innymi:

 • stworzenia możliwości dla uczniów do brania udziału w projektach wymiany międzynarodowej lub projektach międzynarodowych online,
 • zgłoszenie oddziału naszej szkoły jako dwujęzycznych,
 • zwiększenie ilości przedmiotów nauczanych dwujęzycznie,
 • wprowadzenie oceniania z partii materiałów nauczanych dwujęzycznie
 • wdrożenie większej ilości grup językowych, tak aby uczniowie mieli jeszcze większy komfort podczas nauki języka,
 • stworzenie systemu wsparcia dla uczniów, których poziom językowy może utrudniać im uczenie się przedmiotów dwujęzycznie,
 • Udział naszej kadry w szkoleniach oraz kursach w ramach programu Erasmus +
guidebooks-1425706-1280x960

Inne języki obce

W klasie I LO oferujemy naukę dwóch dodatkowych języków obcych: języka niemieckiego i języka hiszpańskiego. Od czasu do czasu organizujemy projekty niemieckojęzyczne z partnerskimi szkołami, oferujemy wyjazdy językowe do Niemiec, a okazjonalnie naukę języka hiszpańskiego wspierają studenci z Hiszpanii przebywający u nas okresowo w ramach programu Erasmus.

W programie DP uczymy języków ojczystych naszych uczniów oraz dodatkowo wybranego języka obcego.

dsc_0778

Język angielski

W klasie I naszego liceum języka angielskiego uczymy w zwiększonej liczbie godzin, a przez jeden semestr zajęcia prowadzi native speaker. Część zajęć w klasie I prowadzona jest w języku angielskim lub dwujęzycznie w zależności od typu zadań oraz treści nauczania. Nauka języka angielskiego zorganizowana jest w taki sposób, aby uczniowie przygotowani zostali do nauki w tym języku w programie Matury Międzynarodowej.

Dodatkowo nauka angielskiego wspierana jest przez międzynarodowe projekty, jak między innymi:

 • zagraniczne projekty edukacyjno – językowe
 • międzynarodowy Spring Concert
 • udział w Model United Nations
 • międzynarodową drużynę koszykarską – WIS Wolves i organizowane przez nią międzynarodowe turnieje.

W klasie III i IV, czyli w IB Diploma Programme, język angielski jest językiem wykładowym oraz – obok języków ojczystych oraz innych języków obcych – językiem, w którym uczniowie będą zdawali egzaminy Matury Międzynarodowej.

Naukę języka angielskiego wspiera międzynarodowa, licząca ponad 10 000 woluminów literatury z całego świata, biblioteka szkolna.