10_reasons_en
10-01-2018
Zadajecie sobie czasem pytanie, gdzie uczeń ma znaleźć motywację, by przygotować się do – niełatwej przecież – Matury Międzynarodowej? Odpowiedź, jaką daje organizacja International Baccaleureate, która jest autorem Programu Matury Międzynarodowej (IB Diploma Programme) wraz z międzynarodowymi ekspertami Higher Education Statistc Agency jest prosta:

Absolewent Matury Międzynarodowej najlepiej radzi sobie na studiach, gdziekolwiek by je podjął!

Poznajcie 10 szczegółowych powodów, dlaczego tak się dzieje.